Information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen

 

Information

 

Kloakering

 

Landbrugsarbejde

 

Entreprenoerarbejde

 

Kontakt

 

 

 

 

 

 Kerte Entreprenør & Maskinstation.

 

 

Kerte Entreprenør & Makinstation ligger ved Årup på Fyn.

 

 

Vi råder over en mejetærsker, en plov, og en såmaskine med rotorhave, som er et virkeligt effektivt arbejdsredskab. Derudover har vi to traktorer, en spuler, en rendegraver og en minigraver.

 

Fra Kloakering til snerydning.

På entreprenørområdet beskæftiger vi os med kloakering i det åbne land samt pile-, nedsivnings- og minirensningsanlæg. Derudover er diverse belægnngstyper og sokkelstøbning store aktiviteter. Endvidrer løser vi opgaver omkring forsikringsskader, og sidst men ikke mindst arbejder vi med nedgravening af vandledninger.

På landbrugsområdet er vores største aktiviteter pløjning, harvning, såning, høst samt presning af halm og hø.

I vinterhalvåret udfører vi snerydning for private, erhvervsdrivende, offentlige institutioner og boligselskaber.

Ring og hør nærmerer.

 

 

 

 

 

 

 

www.kertemaskinstation.dk         web@kertemaskinstation.dk

Kerte Entreprenør & Maskinstation

Kertevej 60

5560 Årup

Mobil 21 46 64 86